Różaniec

Internetowe Koło Różańcowe zorganizowane w październiku 2019 roku przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi, za zgodą i błogosławieństwem ks. Proboszcza, skupia osoby, które codziennie odmawiają jedną dziesiątkę Różańca.
Główną intencją jest modlitwa o uświęcenie kapłanów, aby gorliwie podążali za Chrystusem i aktywnie też uczestniczyli w nawróceniu ludu Bożego. Ks. Proboszcz także uczestniczy aktywnie w tej „RÓŻAŃCOWEJ RODZINIE”.

Dwadzieścia osób w ramach koła łącząc się duchowo, odmawiając jedną – swoją dziesiątkę - odmawia razem wszystkie tajemnice Różańca.
Niestety z racji na RODO – nie możemy podawać danych osobowych – stąd też numeracja lub inicjały.


Trzy pełne koła uruchomione zostały pierwszego października 2019 roku. Obecnie mamy już 6 kół. W organizacji są kolejne.
Zamiar uczestnictwa można zgłosić pod adres email: internetowy.rozaniec@gmail.com Wystarczy podać imię lub inicjały. Można też podać nazwę swojej diecezji.

Jedyny wymóg to gotowość do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca w powyższej intencji, co zajmuje tylko kilka minut dziennie.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ MODLITEWNEJ WSPÓLNOTY.

 
TAJEMNICE NA MIESIĄC MAJ 2020 

NUMER W KOLE
TAJEMNICA
1
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
2
PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
3
USTANOWIENIE EUCHARYSTII
4
MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
5
BICZOWANIE PANA JEZUSA
6
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
7
DROGA KRZYŻOWA
8
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
9
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
10
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
11
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
12
WNIEBOWZIĘCIE NMP
13
UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
14
ZWIASTOWANIE NMP
15
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
16
NARODZINY PANA JEZUSA
17 OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
18 ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
19 CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
20
OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

PONIŻEJ TABELA Z TAJEMNICAMI ROZPISANYMI DO KOŃCA 2020 ROKU:

NUMER
W KOLE
I 2020
II 2020
III 2020
IV 2020
V 2020
VI 2020
VII 2020
VIII 2020
IX 2020
X 2020
XI 2020
XII 2020
1
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
2
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
3
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
4
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
5
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
6
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
7
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
8
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
9
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
10
3 Bol.
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
11
4 Bol.
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
12
5 Bol.
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
13
1 Chw.
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
14
2 Chw.
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
15
3 Chw.
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
16
4 Chw.
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
17
5 Chw.
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
18
1 Rad.
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
19
2 Rad.
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
20
3 Rad.
4 Rad.
5 Rad.
1 Św.
2 Św.
3 Św.
4 Św.
5 Św.
1 Bol.
2 Bol.
3 Bol.
4 Bol.

SKRÓTY
Z POWYŻSZEJ TABELI ODPOWIADAJĄ TAJEMNICOM

1 Rad. - ZWIASTOWANIE NMP
2 Rad. - NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
3 Rad. - NARODZINY PANA JEZUSA
4 Rad. - OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
5 Rad. - ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
1 Św. - CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2 Św. - OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
3 Św. - GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
4 Św. - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
5 Św. - USTANOWIENIE EUCHARYSTII
1 Bol. - MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
2 Bol. - BICZOWANIE PANA JEZUSA
3 Bol. - CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
4 Bol. - DROGA KRZYŻOWA
5 Bol. - ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
1 Chw. - ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
2 Chw. - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
3 Chw. - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4 Chw. - WNIEBOWZIĘCIE NMP
5 Chw. - UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

PRZYKŁAD:
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2019 ROKU OSOBA, KTÓRA MA PRZYDZIELONY 7 NUMER W KOLE ODMAWIAŁA 2  TAJEMNICĘ ŚWIATŁA, CZYLI OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ.
W LISTOPADZIE 2019 ODMAWIAŁA KOLEJNĄ TAJEMNICĘ, TJ. 3 TAJEMNICĘ ŚWIATŁA - GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA. I TAK PO KOLEI AŻ DO 5 TAJEMNICY CHWALEBNEJ W LISTOPADZIE 2020 ROKU. OD GRUDNIA 2020 ROKU ZAŚ ZACZYNA OD POCZĄTKU, TJ. OD 1 TAJEMNICY RADOSNEJ - ZWIASTOWANIA NMP.